Kontakt

Oferta

Pomiary

on-line

Inteligentne i bezpieczne konstrukcje na wyciągnięcie ręki...

MONITORING STRUKTURALNY KONSTRUKCJI

 

Firma QuantumSHM oferuje kompleksowe projektowanie, wykonanie oraz obsługę systemów pomiarowych przeznaczonych do monitorowania stanu technicznego różnego rodzaju konstrukcji (Structural Health Monitoring, SHM).

 

Proponujemy także pełną analizę uzyskanych danych pomiarowych, umożliwiającą ocenę aktualnych zagrożeń.

 

Stosowane rozwiązania bazują przede wszystkim na wykorzystaniu najnowocześnisejszych osiągnięć z zakresu światłowodowej techniki pomiarowej (m.in.: światłowodowe siatki Bragga FBG, czujniki interferometryczne SOFO, Fabry-Perot, systemy rozproszone Brillouina i Ramana). Każdy z systemów umożliwia monitorowanie obiektu na odległość w trybie "on-line" (np. zdalny dostęp przez www, automatyczne powiadamianie o zagrożeniach w czasie rzeczywistym poprzez e-mail/SMS, itp.).

Jeżeli potrzebujesz systemu dla swojej konstrukcji napisz do nas. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie na jej bezpieczną i świadomą eksploatację!

 

 

DLACZEGO WARTO MONITOROWAĆ KONSTRUKCJE?

 

 • Rejestracja  zachowania konstrukcji w okresie jej użytkowania

 • Zwiększenie bezpieczeństwa obiektu podczas użytkowania

 • Informowanie o pojawiających się zagrożeniach ze strony konstrukcji

 • Optymalizacja procesów zarządzania konstrukcją

 • Obniżenie kosztów eksploatacji 

 • Doskonalenie wiedzy o obiekcie

 • Ocena rzeczywistego stanu konstrukcji oparta na rzetelnych informacjach

 • Ciągłość pomiaru różnych wielkości fizycznych

 • Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury nie w trybie oczekiwania na awarię (tzw. „run-to-failure”), ale w trybie zapobiegania („condition-based maintenance”)

 

WYBRANE OBSZARY ZASTOSOWAŃ SYSTEMÓW SHM

 

Inżynieria lądowa i hydrotechniczna (mosty, wiadukty, budynki, zabytki, drogi, zapory, wały przeciwpowodziowe):

 • pomiary odkształceń, przemieszczeń, inklinacji, drgań

 • monitorowanie pęknięć

 • monitorowanie naprężeń wstępnych

 • monitorowanie procesu pełzania

 • ocena uszkodzeń po wstrząsach sejsmicznych, tąpnięciach i innych

 • pomiar temperatury w wielu punktach

 • wykrywanie i lokalizacja przecieków

 • ...

 

Energetyka:

 • monitorowanie odkształceń konstrukcji nośnej i cięgien kotłów

 • monitorowanie rurociągów instalacji oczyszczania spalin

 • monitorowanie chłodni kominowych

 • monitorowanie temperatury kabli elektro-energetycznych

 • monitorowanie odkształceń linii elektro-energetycznych i słupów wysokiego napięcia

 • ...

 

Chemia, rurociągi i zbiorniki:

 • monitorowanie odkształceń i temperatury rurociągów

 • wykrywanie i lokalizacja rozszczelnień i uszkodzeń rurociągów, prac odkrywkowych, nieautoryzowanego dostępu przez osoby trzecie, itp.

 • monitorowanie podziemnych zbiorników paliwa

 • monitorowanie wysokociśnieniowych zbiorników paliwa

 • ...

 

Wymienione powyżej zastosowania nie pokrywają wszystkich możliwości aplikacyjnych systemów SHM. Mają na celu jedynie wyobrażenie ogromnego potencjału, które dają systemy monitorowania stanu technicznego oparte na technice światłowodowej.

 

 

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących możliwości monitorowania Waszych konstrukcji – prosimy o kontakt.

NASZA OFERTA

 

 • projektowanie i wdrażanie systemów SHM (monitorowanie stanu technicznego obiektów)

 • czujniki oraz systemy pomiarowe firmy SMARTEC (grupa ROCTEST) oraz innych sprawdzonych producentów 

 • specjalistyczne doradztwo w zakresie czujników światłowodowych i systemów monitoringu strukturalnego

 • szkolenia z zakresu projektowania, montażu oraz obsługi systemów SHM

 • integracja czujników światłowodowych w konstrukcjach specjalnych (np. struktury kompozytowe, zbiorniki, konstrukcje nośne, podzespoły energetyczne, elementy betonowe, inne)

 • usługi w zakresie pomiarów różnych wielkości fizycznych na obiektach technicznych: odkształcenia, przemieszczenia, temperatura, inklinacje, drgania, itp.

 • monitorowanie stanu odkształceń, przemieszczeń, temperatury w trakcie procesu produkcyjnego (np. wiązanie betonu, wytwarzanie kompozytów, pakietowanie blach, itp.)

ŚWIATŁOWODOWE TECHNOLOGIE POMIAROWE

 

Czujniki punktowe vs. rozłożone (ang.: distributed)

Czujniki punktowe to sensory o skończonej długości ramienia pomiarowego. Uśredniają one wartość mierzoną po całej swojej długości. Typowym przykładem są tutaj czujniki typu FBG lub F-P, dla których długość bazy pomiarowej wynosi od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów lub nawet kilku metrów (czujniki typu SOFO).

 

Czujniki rozłożone wykorzystują natomiast do pomiarów całą długość światłowodu i pozwalają na wyznaczenie rozkładów przestrzennych (po długości czujnika) mierzonych wielkości fizycznych oraz ich zmian w czasie. W tym celu wykorzystuje się zjawisko rozpraszania światła propagowanego w światłowodzie.

 

Zalety czujników światłowodowych

 • Wysoka czułość pomiarowa przy pomiarach odkształceń (-3%.. 3%, rozdzielczość 1 ue) oraz temperatury (-270 .. +800°C, rozdzielczość 0.1 K)

 • Liniowa charakterystyka odkształceniowa i temperaturowa

 • Doskonałe właściwości multipleksacji (możliwość stworzenia sieci czujników pokrywającej cały obiekt)

 • Zalety wynikające z właściwości światłowodów:

  • odporność na pola elektromagnetyczne oraz wysokie temperatury

  • brak iskrzenia

  • małe wymiary i ciężar

  • łatwa integracja z monitorowanym obiektem

  • wysoka odporność na zmęczenie

 • Efektywność ekonomiczna (bardzo dobry stosunek ilości punktów pomiarowych do ceny punktu)

 • Zintegrowany system telemetryczny (światłowód jako czujnik oraz nośnik informacji

 • Systemy pasywne – brak zasilania elektrycznego czujników

KONTAKT Z NAMI

QuantumSHM Sp. z o. o. 

ul. Wilanowska 55/15

51-206 Wrocław

 

Tel.: +48 501-426-514  

email: info@quantumshm.pl

 

NIP: 8982189634
KRS: 0000384271
Regon: 021510526
Kapitał zakładowy: 10 tyś. PLN

 

Numery rachunków w mBank S.A.:

PLN 19 1140 2004 0000 3102 7827 8810

EUR 23 1140 2004 0000 3012 0730 0264

Twój e-mail
Telefon kontaktowy
Temat
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

QuantumSHM

Structural Health Monitoring

QuantumSHM

 1. pl
 2. en

©QuantumSHM, 2018